Yazı Detayı
16 Mart 2021 - Salı 17:10
 
Miraç Kandili
Ahmet Altacı
 
 

Değerli dostlar önümüzdeki 10 Mart 2021 Çarşamba'yı Perşembe’ye bağlayan gece Miraç Kandili’dir. 

Miraç, Peygamber Efendimiz ‘in önemli mucizelerinden biridir. Hicretten yaklaşık bir buçuk yıl önce vuku bulmuştur. Sözlükte; "yükselme aracı" ve "yukarılara çıkma" manalarına gelen miraç, Peygamberimiz (sav)'in yüce makamlara yaptığı ulvi bir yolculuktur. 

Miraç Gecesi'nde Hz. Peygamber (sav) ilâhî davete icabet ederek, Cebrail (a.s.) ile birlikte önce Mescid-i Aksâ'ya, daha sonra da semalara ve "Sidretü'l-Müntehâ" denilen yüce makama çıkarılmış, kendisine melekût âleminin sırları gösterilmiştir. 

Kur'an-ı Kerim'de bu yolculuğun başlangıcı şöyle açıklanır: "Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Yüce Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O, gerçekten işitendir, görendir.(İsra, 17/1) 

Miraç olayı bir mucize olduğundan ona sınırlı ve dar ölçümlerimizle değil, ilâhî kudretin bir tasarrufu olarak, iman ve kalp gözü ile bakmamız gerekir. Diğer Peygamberlerin mucizelerinde olduğu gibi Miraç hadisesi de insanoğlunun ufkunu açan bir ilham kaynağıdır. Mucizeler akılla izah edilemez, onlara sadece iman edilir. Bizler de Hz. Ebubekir’in dediği gibi “O söylediyse doğrudur” der, Peygamber Efendimiz ‘in haber verdiklerine şeksiz şüphesiz iman ederiz. 

Miraç, Cenab-ı Hak’tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O’na yaklaşmaktır. 

Miraç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.  

Miraç, gönül dünyamıza yaptığımız yolculukla imanımızı güçlendirmek ve sıdk makamına erişmektir.  

Miraç, tıpkı Peygamberimizin mübarek yolculuğunda olduğu gibi, Mekke ile Kudüs arasındaki mukaddes bağı korumaktır. Bizler biliriz ki, mümin miraçsız, miraç da Mescid-i Aksâ’sız olmaz.  

Her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna inanmayı, Rabbimizin rahmetinden ümidi kesmemeyi öğretir. 

Mirâcı anlayan mümin, zamanın ve mekânın yegâne sahibi olan Yüce Allah’ın birliğine, büyüklüğüne ve sonsuzluğuna şahitlik eder. 

Miracı model alan toplum, hak, adalet, dürüstlük, merhamet, kardeşlik ve fedakârlık gibi erdemlerle yücelir. 

Değerli dostlar Rabbimiz, İsrâ Süresinde koyduğu ilahî ilkelerle hem iman hem de ahlâk bakımından kemale ermemizi murat eder. 

İsrâ suresi bize;  

-Allah’a ortak koşmamayı, yalnız O’na ibadet edip yalnız O’ndan yardım istemeyi,  

-Anne ve babaya hürmet etmeyi, güzel davranmayı ve onların dualarını almayı öğütler.  

-Akrabaya, yoksula, yolda kalmışlara iyilik etmeyi, cimrilik yapmamayı, müsrif ve savurgan da olmamayı tavsiye eder.  

-Geçim kaygısıyla çocuklarını öldürmemektir.  

-Zinaya yaklaşmamaktır.  

-Kimsenin canına kıymamaktır.  

-Yetimin malına el uzatmamaktır.  

-Verdiği sözü yerine getirmektir.  

-Ölçü ve tartıda noksanlık yapmamaktır.  

-Doğruluk üzere olmaktır.  

-Bilmediği bir şeyin ardından körü körüne gitmemek, kesin bilgi sahibi olmadan hüküm vermemektir.  

-Yeryüzünde böbürlenerek yürümemektir.  

-Kibirlenmemek ve gururlanmamaktır.  

 Bütün bunlar Rabbimizin sevmediği şeylerdir.  

Bunlar üzerinde düşünmeyi ve tefekkür etmeyi ihmal etmeyelim. 

Değerli dostlar Peygamber Efendimiz (sav) miraçtan bize hediyelerle dönmüştür; 

    - “Gözümün nuru” diye nitelediği beş vakit namaz, mirâç hediyelerinin ilkidir.  

    - Allah’a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.  

   -“Âmenerrasulü” diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Bizler her gün yatsı namazından sonra bu ayetleri okur, imanımızı dile getiririz. Rabbimizin bize öğrettiği dualarla O’na yalvarır ve teslimiyetimizi ifade ederiz: 

“Ey Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla ve bize acı. Sen bizim Mevla’mızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakara, 2/286.)  

Değerli dostlar Miraç Gecesi Müminlere, ilâhî rahmete erişmek ve kulluk bilinci ile ibadet, dua ve niyazda bulunmak için bir fırsattır. Bu sebeple, hata ve günahlarımızdan pişmanlık duyarak; kendimiz, ülkemiz ve İslâm Alemi’nin huzuru için dua ve niyazda bulunalım. Cenab-ı Allah'ın bize Miraç hediyesi olan beş vakit namaza ve diğer ibadetlerimize önem verelim. Namazın bizimle Rabbimiz arasında manevî bir bağ ve bir nevi miraç olduğunu unutmayalım. 

Bu duygu ve düşüncelerle Miracın, milletçe, âlem-i İslam olarak yükselmemize ve yücelmemize, kardeşlik, milli birlik ve beraberlik duygularımızın pekişmesine vesile olmasını Yüce Rabbimizden diliyorum. Miraç Kandilinizi tebrik ederim. 

 
Etiketler: Miraç, Kandili, ,
Yorumlar
Bizim Gazete
Yazarlar
Resmi İlan

Haber Yazılımı

izmir escort aliaga escort balcova escort bayindir escort bayrakli escort bergama escort beydag escort bornova escort cigli escort urla escort odemis escort tire escort